Wraz z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym, publikujemy protokół:

Protokół z postępowania – link do dokumentu

Firma Oznakuj Biuro informuje, że realizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 numer umowy RPMA.01.02.00-14-7703/17-00, tytuł projektu „Nowy system mocowania kasetonów”.

W związku z dużą ilością produkowanych i montowanych kasetonów oraz rosnącym zapotrzebowaniem klientów na rozwiązania do samodzielnego montażu postanowiliśmy dokonać usprawnienia dotychczasowych procesów oraz wprowadzić do oferty nowatorskie mocowanie.

Celem głównym projektu był wzrost konkurencyjności i pozycji wnioskodawcy na rynku usług reklamowych. W tym celu zostały zlecone prace rozwojowe w zakresie opracowania systemu do samodzielnego mocowania kasetonów spełniających oczekiwania naszych klientów.

Efektem wdrożenia wyników badań jest zwiększenie zasięgu sprzedaży poprzez możliwość sprzedaży produktów z opcją wysyłki do samodzielnego montażu.

Całkowita wartość projektu 307 500,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych 250 000,00 zł

Wysokość dofinansowania 200 000,00 zł

Od dnia 15.10.2018 wdrożyliśmy nowatorski system do samodzielnego mocowania kasetonów, w związku z czym zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą wysyłkowej sprzedaży kasetonów.